Đồng bào ơi, đang làm gì thế?
Các bạn cuốc đất để cấy cày?
Không! Chúng tôi không cuốc đất
Mà rũa rèn vũ khí chờ ngày

Đã từ lâu chúng tôi thu dọn
Trên đất mình đồng cỏ bao la
Liềm hái chúng tôi ngâm sáng quắc
Trong hờn căm vũng máu quân thù

Chúng tôi tắm rửa cho liềm hái
Sắc lẹm trong sương đỏ đẹp tươi
Lội đến thắt lưng trong vũng máu
Để giữ gìn Tổ quốc muôn đời!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)