Ai nấy đều mạnh dạn đi tự do
Bốn bức tường này sao mà chật chội
Mùa xuân ta chỉ một vòng xoay
Đây, này đây, nó vừa trở lại

Điệu nhảy của suối nhỏ vui sao
Nó trượt theo mặt phẳng xanh rười rượi
Dường như xích mùa đông đứt tuột
Chẳng bao giờ còn đe doạ được ai

Thu mẫu đơn lại mạnh bạo ra hoa
Cỏ bẹp gí sẽ trồi lên mạnh mẽ
Bên trên chúng ta lều bạt bầu trời
Làm khô những đám mây nhung mượt


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)