Lên ngựa đi người Hung, thời khắc đã điểm rồi
Trống báo nguy rền vang, còn chần chừ gì nữa
Cháy! Cháy nhà anh, nổi loạn khắp nơi
Phải đứng dậy thôi, người Hung ta hỡi!

Từ bắc, đông, nam, từ nơi hoàng hôn xuống
Toàn bộ láng giềng đều chống lại anh
Với người nào anh chia đôi miếng bánh
Đấy chính người muốn đoàn kết chân tình

Đẹp đồng bằng này, bình nguyên kia trù phú
Nào ngựa, bò, bao thứ họ tị ghen
Họ từ bỏ núi đồi, cỗi cằn đất đá
Ruộng đồng anh họ hướng tới, khát thèm

Anh chỉ rõ nơi này đất chết
Cho kẻ ngoài muốn xâm chiếm của ta
Nước, cỏ tươi cùng bao vây tiêu diệt
Máu các ngươi sẽ chảy, quyết không tha!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)