Tán lá mùa thu đâu cần băng giá
Mà tự nhiên vẫn bị úa vàng
Cũng chẳng cần chi trời lạnh cóng
Lá cứ rơi lìa bỏ cành cây

Cái đầu này bắt đầu già cỗi
Tóc xanh đen giờ chuyển muối tiêu
Không nỗi buồn, cũng không lo lắng
Chuẩn bị về tĩnh tại ngủ yên

Băng giá lạnh, âu lo ập tới
Mùa thu cũng đã muộn mằn về
Hãy đâm đơn kiện ngay số phận
Chống lại cái đầu và tán lá kia


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)