Ôi tôi muốn sống lại
Thời hoàng kim của tuổi trẻ đã qua
Được hy vọng lại một lần thôi nhé
Những hy vọng dài nối tiếp theo nhau
Nhiệt huyết lớn dâng cao tới đỉnh
Dù sương mù, bóng tối bao quanh
Cho đến khi ánh sáng thôi rọi chiếu
Hào quang còn rực rỡ ở phía sau


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)