Tôi nhìn thấu vào đêm tối mênh mông
Trái đất ngủ trong bóng hình của nó
Các vì sao lơ lửng bay đây đó
Ý nghĩ tôi cũng đến rồi đi

Như bọt xà phòng, tôi nghĩ suy
Vì sao sáng bên trời lộng gió
Con đường của cả hai thứ đó
Đã tản ra trước khi chạy vội đi


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)