Năm một ngàn tám trăm ba chín
Chúng tôi cùng ký tên khế ước này
Ba mươi năm Juli của tôi hiền dịu
Liên minh tâm hồn vĩnh viễn từ đây

Em đã qua, anh cũng chẳng còn trẻ nữa
Em mồ côi, anh nghèo khổ, khốn cùng
Đôi ta hợp nhau không gì chia cắt nổi
Trên trái đất này mãi một mái nhà chung


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)