Còn một lần này, lần cuối cùng đây
Hãy để bài ca tôi vang lên, vang mãi
Sao phải giấu những vết thương gặp phải?
Đớn đau không là nhục nhã ê chề?
Có phải là dễ chịu phơi cảm giác ra
Nếu như thở dài gặp nhiều lỗ hổng
Đây là sự chảy máu bên trong nghiêm trọng
Ôi, cái chết từ từ tuần tự quay vòng

Giữa đông người ta lạnh lẽo cô đơn
Giữa ngàn người một mình ta cô độc


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)