Từ chiến trường này đến chiến trường kia
Có một loài hoa, loài hoa rất khác
Tên nó là chiến thắng, lạ kỳ chưa
Hoa kiên quyết chẳng đắn đo khúc mắc
Tiến lên đi, quyết tiến, tiến lên đi!

Xuân đến, bầu trời thêm mát mẻ
Cỏ mọc lên, béo tốt xanh tươi
Tại sao cỏ xanh tươi như thế
Gốc nó ngâm trong máu đỏ con người
Tiến lên đi, quyết tiến, tiến lên đi!

Cứ để hoa ngâm thế, chẳng hề gì
Nó tốt cho ta đâu phải cho người khác
Nó mọc cho ta, thôi thì cứ mọc
Máu chúng ta, chiến thắng của chúng ta
Tiến lên đi, quyết tiến, ta xông pha!


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)