Tia sáng nhỏ cùng sương mù mờ ảo
Xuyên qua đêm trống rỗng của hồn tôi

Ngôi sao như ngọn đèn đưa dẫn
Báo tin vui cho khắp loài người

Hay chỉ là hơi nước tồi thắp lửa
Chiếu sáng cho ma quái múa trong đêm

Dù ngôi sao hay ngọn đèn đêm chắc chắn
Tôi vẫn chạy theo cô gái trốn lủi kia

Tôi chẳng sợ ma trơi ánh lửa
Dẫn lối tôi đến nghĩa địa vĩnh hằng


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)