Xuân về! Ta mở cửa –
Đón tiếng ồn vào phòng
Cả tiếng chuông xa vẳng
Người nói chuyện, xe lăn.

Cuộc đời và ý chí
Tràn đầy tâm hồn ta
Kìa chân trời xanh thắm
Trải rộng tít tắp xa…
Ta muốn ra đồng rộng,
Nơi mùa xuân rải hoa!