Về cái điều tôi âm thầm ước mơ trong vắng lặng màn đêm
Về cái điều trong ánh ngày tôi thường tơ tưởng
Đối với mọi người sẽ là một bí mật thầm kín
Và cả với ngươi, thơ của ta, anh bạn nhẹ dạ, cả tin, miền hoan lạc năm tháng đời ta
Những mơ tưởng của tâm hồn ta, ta cũng chẳng sẻ chia
Kẻo ngươi lại lỡ lời kể lể, giọng ai nói trong đêm ta thường nghe thấy
Gương mặt ai ta thường tưởng thấy khắp mọi nơi đâu đâu cũng vậy
Đôi mắt ai dõi nhìn ta, tên ai ta thường nhắc lại nhắc đi


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)