Plato chỉ để lại hai câu thơ duy nhất
Tôi muốn là bầu trời đầy sao nhìn thấy mọi điều
Để bằng muôn con mắt bầu trời tôi ngắm nhìn em yêu


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)