Đừng nghĩ theo kinh điển của các bậc thầy uyên bác
Có thể tìm ra những bí mật thần thánh của thơ
Hãy dạo chơi tình cờ bên hồ, mặt nước lơ mơ
Mở rộng lòng lắng nghe tiếng xạc xào lau sậy
Nghe những rừng sồi chuyện trò, âm thanh khác thường biết mấy...
Hãy lắng nghe và cố tìm ra ý nghĩa sâu xa...
Từ miệng anh những cung bậc cao thấp ngân nga
Trong hoà âm của những câu thơ bỗng bung ra bay bổng


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)