Bừng tỉnh khỏi suy tư buồn nản
Tôi rời mắt khỏi mặt đất đen:
Nền trời sẫm xanh ngả về đêm
Và một đàn sếu bay mải miết.

Tiếng sếu vọng từ bầu trời xa thẳm
Nghe như tin báo chuyện tốt lành –
Chào quê hương, những cánh rừng xanh,
Chào mặt nước ân cần thân ái!..

Nơi đây mênh mang rừng và nước,
Trên đồng hạt ngũ cốc ngon lành…
Cần gì hơn nhỉ? Vì chúng chẳng
Suy tư và chẳng biết đến tình…