Én nhỏ đã bay về
Từ bên kia biển cả,
Đến đây và hát ca:
Tháng hai, đừng giận dữ
Đừng ảm đạm, tháng ba,
Dù còn mưa, còn tuyết –
Mùi xuân đã chan hoà!