Biển cả chia lìa đôi lứa. Và chiến tranh
Hiểm sâu hơn biển cả. Đứng trong vườn
Anh vời trông tận chân mây cuối biển
Còn em, nơi doi đất xưa, chờ mong.

Em ngóng một mặt biển khác
Biển khói mịt mờ, biển Espana
Anh khuất bóng, em mơ anh đứng đó
Và anh, tưởng nhớ thêm xót xa

Chiến tranh dập vùi tình tàn bạo
Đó cơn khắc khoải nỗi chết cận kề
Với bóng lửa hắt hiu cạn tắt

Và cũng đó hương mật tình muộn màng
Và nhánh cành hết thảy trổ hoa
Vì nhát búa lạnh ngời đà chém gãy


(Dịch từ bản tiếng Pháp)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)