Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 06:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 21/06/2008 03:37

El crimen fue en Granada 3

Se le vio caminar...
Labrad, amigos,
de piedra y sueño en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!


Bài thơ nói về Federico Garcia Lorca, nhà thơ lớn Tây Ban Nha bị ám sát, cùng thế hệ với nhà thơ Antonio Machado.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Người ta thấy họ đang đi
Các bạn ơi
Tạc vào đá và tạc vào trong mộng
Ngay chính giữa Alambra cung điện
Một ngôi mồ để hiến nhà thơ
Một dòng suối trong sẽ khóc tại ngôi mồ
Và sẽ nói, đời đời chẳng dứt:
Tội ác đã xảy ra ở Gơnat
Ở chính thành Gơnat của anh ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tiếng Pháp (Jean Cassou)

Il y a eu crime dans Grenade 3

On les vit cheminer...
                           Taillez-moi, mes amis,
un sépulcre de pierre et de rêve,-dans l'Alhambra,
pour le poète,
sur une fontaine où l'eau pleure
et dise éternellement:
il y a eu crime dans Grenade! sa Grenade!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời