Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 05:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 21/06/2008 03:33

El crimen fue en Granada 1 - El crimen

Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—
... Que fue en Granada el crimen
sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.


Bài thơ nói về Federico Garcia Lorca, nhà thơ lớn Tây Ban Nha bị ám sát, cùng thế hệ với nhà thơ Antonio Machado.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Người ta thấy anh đi trên một phố dài
Giữa hai hàng súng
Anh bước ra cánh đồng giá lạnh
Chúng nó đã giết anh
Khi ánh ngày xuất hiện
Cả tiểu đội những tên cầm súng
Không dám nhìn mặt anh
Tất cả đều nhắm mắt không nhìn
Miệng cầu khẩn: "Xin Chúa Trời cứu rỗi"
Federico chết rồi, anh đã ngã
Vệt máu dài trên trán
Viên đạn ở trong lòng
Vâng, tội ác xảy ra rồi, bạn có biết không
Ở Gơnat, -  Gơnat của anh - cái Gơnat khốn cùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Pháp (Jean Cassou)

Il y a eu crime dans Grenade 1 - Le crime

On l'avait vu, cheminant entre des fusils
par une longue rue,
apparaître dans la campagne froide,
encore étoilée, la campagne du matin.
Ils ont tué Frédéric
à l'heure où surgissait la lumière.
Le peloton des bourreaux
n'osait le regarder en face.
Ils ont tous fermé les yeux,
ils ont prié: Dieu lui-même ne te sauverait pas!
Il est tombé mort, Frédéric
-sang au front et plomb aux entrailles.-
...Il y a eu crime dans Grenade!
vous savez?-pauvre Grenade!-sa Grenade!...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời