Ôi trái tim cao cả trọn đời luôn tỉnh thức
Hỡi người dân Tây Ban Nha bất khuất vững vàng
Bức thư của anh, hỡi Lixtơ dũng cảm anh hùng
An ủi tôi nhiều, khi cái chết ấy trong tim tôi nặng trĩu

Thư anh đến đã mang theo tiếng động
Của cuộc đấu tranh thần thánh Tây Ban Nha
Quả tim tôi cũng thức tỉnh hẳn ra
Trong mùi cỏ lẫn trong mùi thuốc súng

Nơi vỏ ốc báo sông Ebrơ đến
Và trên cả một vùng đá lạnh
Đã trồi lên một chương mới Tây Ban Nha

Đây lời tôi từ núi cao đến biển:
" Ngòi bút tôi nếu được bằng khẩu súng
Của anh thôi, tôi sẽ chết yên lòng"


(Dịch từ bản tiếng Pháp)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)