Ôi Tổ quốc, chiếc đàn to giữa hai biển mênh mông
Tay thù đã vạch lên những vùng tranh chấp
Vạch những chỗ đóng quân cao chót vót
Trên núi đồng, trên khắp cả đồi nương

Ôi những quân hèn nhát thù hằn
Chặt hết gỗ trong rừng sên Tổ quốc
Xéo hết nho vàng trong những thùng máy ép
Cướp lúa mì từ đất mẹ nảy lên

Hỡi Tổ quốc đau thương, giờ lại thêm lần nữa
Tất cả những gì tắm trong biển và dầm thân trong gió
Đều đã vào tay bọn phản bội xấu xa

Sự lãng quên làm ô uế những đền thờ
Và tất cả những gì đất của ta gạn lọc
Chúng thèm muốn và đã đem bán tất.


(Dịch từ bản tiếng Pháp)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)