Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Walter Afanasieff (4 bài)
- Michael Jackson (8 bài)
- Madonna (3 bài)
- Claudia Emerson (1 bài)
- Randy McClave (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Khánh Nguyễn (2 bài)
Tạo ngày 24/12/2018 16:46 bởi hongha83
Antonio Guerrero Rodríguez (1958-) là nhà văn, nhà thơ và hoạ sĩ Mỹ. Ông sinh ở Miami, Florida, Mỹ.

Tác phẩm:
- Từ chiều cao của tôi (NXB Letras Cubanas, 2001)
- Những bài thơ tâm phúc (NXB Letras Cubanas, 2004)
- Cuộc đời của Antonio Maceo (NXB San Lopez, 2004)
- Từ bạn đến bạn tại Nga và Ucraina và Không thể tách rời (NXB Letras Cubanas, 2005)
- Ai nói sự thật không được nói ra từ một cái miệng của trẻ em (NXB Imágenes, 2005)

 

Sự thật đặt tên tôi (2013) - La verdad me nombra