Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2008 08:44

Geologia

Algunas veces salgo hacia las montanas
a mirar a lo lejos.

Piso unas lomas donde tierra vieja
se pone hermosa con el sol y veo
subir la sombra por los cuestos.

Ando
Mucho tiempo en silencio.

Pero hay dias que ando po restas lomas,
y miro hacia las montanas,
y ni alli hay libertad.

Y me vuelvo. Y osé bien que es inutil
buscarla como a una llave perdida,
y que tambien es inutil
mirar al fondo de mi corazon.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giáng Vân

Thỉnh thoảng tôi đi lên những ngọn núi
để nhìn ra thật xa
Tôi bước trên những mỏm đồi nơi trái đất già cỗi đẹp lên dưới mặt trời và tôi thấy
Bóng tối lụi dần
Rồi tôi tiến bước về phía trước, rất lâu, trong yên lặng
Nhưng có những ngày chân tôi bước trên những quả đồi này
Tôi nhìn xuyên qua những ngọn núi và ngay cả ở đấy cũng không có tự do
Rồi tôi trở về. Tôi biết kiếm tìm thật vô ích bởi một chiếc chìa khoá đã mất
Thế là tất cả trở thành vô ích bởi cái nhìn nơi sâu thẳm tim tôi


Nguồn: Tạp chí thơ (số 4 - 2008, tr. 93)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Pháp

Parfois je pars vers les montagnes
pour regarder au loin.

Je marche sur des coteaux où la vieille terre
se fait belle au soleil et je vois
monter l’ombre sur les collines.

Et j’avance
très longtemps en silence.

Mais il y a des jours où je marche sur ces coteaux,
je regarde vers les montagnes,
et même là, pas de liberté.

Et je rentrre. Je sais bien qu’il est inutile
de la chercher comme une clé perdue,
et qu’il est tout aussi inutile
de regarder dans le fond de mon cœur.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời