Trường Villa Saint Jean ở Fribourg, 18 tháng 2 năm 1917
Gửi Jean Griser, bạn của anh
Saint Exupery


Ao thu như đang ngủ,
Lau sậy bặt tiếng ca.
Liễu rủ lặng bên bờ.
Khóc thương chết thường kề,
Iris dáng mong manh,    
Nghiêng trĩu nước ao trầm.

Trời làm ruộng thêm tươi.
Gió chẳng còn vi vút
Nhắc chim non cất cánh
Gợn sóng ao nước xanh
Mờ lặng nhạt nhòa êm.

Hàng cây đứng ưu tư
Như đợi bóng ai về.
Và ta khi nào vậy,
Tình yêu không còn nữa.
Bão tố đã đi qua,
Nơi ta vạn vật yên.

Nhưng mà cần phải hỏi,
Ai làm ta khổ đau.
Tim ta như câm lặng,
Trống rỗng, buồn như chết.
Ôi bạn tôi… vậy đó,
Cảnh ao thu miên man.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.