Mệt mỏi, không gì giúp em nương,
Khiến em muốn té ngã trên đường.
Chợt nghĩ rằng anh còn hay mất?
Cho em đánh giá được tỏ tường?

Em mơ đôi mắt, vòng tay anh.
Muốn anh sao! Nhưng em cũng đành
Đau khổ! - Chao ôi! Chi buồn tệ,
Đẹp lắm, một con người như anh!