Nếu em không chỉ yêu anh
Em còn đến để chữa lành mặt anh,
Giọng anh em chữa cho thanh
Khiến em cảm động khi mình gặp nhau,
Trong khung cảnh của đêm sâu,
Mặt trăng bí ẩn và bao diệu huyền,
Lúc nào ta cũng ngạc nhiên.

- Nếu anh là chính người em mơ thầm,
Thật tình, chỉ mỗi mình anh,
Em thường lặng lẽ nhìn anh tháng ngày
Xét qua, hồn giản dị này
Ai từ khởi điểm và ai hoàn thành.

Mà đôi ta bởi ngoại hình,
Khó mà có dịp,
Trong tình bên anh,
Em an phận vào nơi anh
Giống như cây cọ bao quanh cát mềm;

Giờ đôi ta thế quân bình
Không gì ngăn được, chúng mình tham gia,
Em chọn anh nếu so ra;
- Anh thì giàu có em là kiết keo,
Anh bài hát em tiếng reo,
Chính em đã lấp đầy theo anh rồi,
Gương mặt này em chết thôi,
Ước mơ, ham muốn, cái mùi, trăng hoa,
Mà em yêu anh hay là?