Đâu phải khi anh dường như
Thờ ơ, đãng trí âm u nhạt buồn,
Nên hồn em cũng cạn nguồn
Bên anh vô hạn cuộn cuồn nước non.

- Đôi khi ngọt ngất, yêu hơn,
Cười tươi, để thấy vẫn còn niềm tin
Và nhìn em rõ dáng hình,
Giết em anh với tâm tình hoài mong...