Lặng im thả nỗi trống không;
Bầu trời nặng trĩu bão giông đến tìm;
Đôi ta, trong ấm áp ngoài êm,
Mimosa xanh gió mềm đẩy đưa.

Ngọt ngào êm ái dây dưa,
Ngày thường như những ngày xưa khác nào;
Tình yêu thầm kín lo sao
Mơ, mà không mở cánh hoa sao đành.

– Nên, lâu mới được dỗ dành,
Hoà Lan, nhà kính xây thành thênh thang,
Để cho đông chặt khối băng
Những hoa tulip sẵn sàng nở ra...