Tâm hồn anh em không sao yêu nổi
Có thể nào anh hãy khác được không
Giấc mơ phân tâm anh không nhập lòng
Tim lo lắng, buồn và em ngơ ngẩn.

Đừng có phiền lòng vì em lẩn thẩn,
Cú sốc nặng này, chết nửa thân em;
Mắt hoa lên vì anh đối với em,
Mắt em lượng tính thân hình anh đó,

Nếu em phải chết là do anh đó,
Rồi có ngày em quá tải trước anh,
Nghĩ rằng em đang say giấc mộng lành
Vòng tay anh, khoá thân em thật chặt...