Rằng em phải nói với anh
Về anh, chẳng có để dành thời gian,
Vì em anh phải hoang mang
Dưới giàn hoa lá rồi sang hạt mầm!

Em đành, xua hết lặng câm,
Nhưng bằng giọng nói lầm bầm cho qua,
Khen anh lý lẽ, thiết tha,
Ấm tình, dịu ngọt mượt mà của anh,

Trái tim ngay thẳng, lòng lành
Rằng anh muốn kết hợp thành với em...

- Nhưng em muốn cảm ơn thêm
Tình yêu đó em đã trao anh rồi?