Luôn luôn, trên mỗi phút giây,
Khi lang thang hoặc em ngoài mái hiên
Em thua anh cứ liên miên
Hình hài anh lạc vào miền thế gian!

- Gợi anh: dịu ngọt, đàng hoàng,
Luân phiên nhún nhảy và khoan thai dừng,
Mắt anh buồn ngập rưng rưng,
Anh còn tạo dáng cho chừng mực thêm,
(Là trong cơn mộng!) đến tìm
Linh hồn cay đắng của em hoang đàng,
Tính hươu tính vượn tuỳ anh...