Lòng can đảm đem thay phần
Những gì khao khát, đôi lần trong ta
Niềm tin em chắc cao xa
Để anh say khướt đi vào khoảng không.

Như âm nhạc, anh đã từng
Tóm thâu, dụ dỗ, rồi dần lây lan,
Nhưng là thử nghiệm từ trần
Bản năng hừng hực và đang dịu dàng,

Vì, những điều tình yêu đang,
Chỉ là chính xác khôn ngoan thôi mà
Người chê lối vòng nẻo xa,
Làm sao dũng cảm cho ra dáng người?