Đâu cần quảng cáo hiến dâng
Một hồn sâu sắc ân cần ra sao,
Tình yêu dài tựa lưỡi dao
Đánh vào bờ với tiếng gào thiết tha.

Không do dự tình trong ta,
Chỉ nhân đôi trái tim qua một người;
Một người muốn được mình thôi;
Nhưng nhiều thứ vẫn còn nơi sai lầm!

- Không đem thoả mãn miên man
Cho toàn vũ trụ ta đang ôm vào;
Truyền, niềm vui thú, bao la
Gánh mang thật nặng như quà tặng ta.

Đam mê yêu với thiết tha,
Anh thành cơn bão lướt qua vụng về
Nên đôi khi phải vỗ về
Trái tim kinh ngạc mỗi khi thắt vào!

Nguỵ trang cảm giác dâng trào;
- Lửa đầy kiêu hãnh chất cao đôi lòng
Nghèo nàn đối mặt cố gồng
Bằng lòng đón nhận chút lòng luyến yêu!

Chú tâm đến linh hồn nhiều
Đôi ta nếm trải hương yêu hình hài
Dằn đi, đau khổ, liêu trai,
- Yêu thì ít mà vẫn đầy cuồng nhanh!

Anh không, buộc nổi thánh thần,
Vệ sinh kém cỏi dễ thành thặng dư.
- Thực ra, ta biết trước như
Là niềm đau đớn bởi từ vô biên?