Nếu em chợt thấy, u buồn, ảo giác,
Nguyền rủa, căm thù, sát hại anh đây,
Em vô tư trao tay tử thần này,
Bỏ trần thế, đến bên nàng gần gũi...