Tình yêu rung động ôn tồn
Có, trong mơ những chập chờn miên man,
Nhạc thường quý phái cao sang.

Đam mê với những âm vang cuộn trào,
Vượt đỉnh cao với vực sâu
Hoà lời thề của em vào lệ vui.
- Những điều tuyệt mật trong đời
Âm thầm chôn giấu ở nơi chốn nào
Ước mơ, mục đích, đổi trao,
Ở nơi dối trá, lao xao, đoạ đày,
Không quy luỵ, số phận này,
Nhưng run rẩy bởi ngại gây tiếng đời,

Khát khao! – ta chẳng nhận rồi...