Chẳng cần anh phải biết ơn,
Dù tim hấp hối, em còn ngạc nhiên,
Nhờ anh nhựa sống tràn lên;

Mà cho anh hết của em trong đời!