Tình yêu, sao cứ dựa tên thần thánh
Để cái chết lu mờ và ngẩn ngơ?
Tất nhiên chỉ anh, hy vọng vu vơ,
Chẳng có chi, ngoại trừ ai đang sống.

Anh để dấu niềm vui theo chân bước
Trên địa cầu tàn nhẫn và điếc câm.
Tàn khốc lạnh lùng. - Mình anh bí thầm,
Bởi cái chết đã không hề tồn tại!…