Rằng anh có thể với anh
Đã không biết tấm lòng thành của em!

- Đành rằng cái chết dịu êm,
Ngay khi nhận biết em tìm anh đây
Ngắm đôi mắt, với tay này
Ai xui khiến hoặc mê say thật thà,
Như nghe, đêm, vọng hát ca
Chim sơn ca đến nhẩn nha trên đường!…