Sợ chi? Dư giả? dồi dào
Thứ gì cũng cứ đổ vào trái tim?
Ngại giọng ca, bước nhảy em?
Tuy nhiên, rất sợ người em tím bầm,
Từ lâu, anh đã xa xăm!
Tay em từ chối nắm cầm đó thôi
Anh xoay tay đẹp tuyệt vời.
Anh thấy đấy, em đứng rời ra xa,
Bỏ niềm vui nhỏ thiết tha…

- Nào, anh có thể thật thà tin không
Chúng sinh khao khát mênh mông!