Thú vui thần bí ngoại lai,
Tình yêu, nhan sắc, miệt mài khát khao
Hại nhiều hơn lợi ra sao
Hồn em biết trở về đâu chốn nào
Mệt vì yêu với khổ đau.

Đi, hồn em chửa thể nào thoả đâu,
Ngủ trong tối tuyệt vời sao,
Có mơ, nên mới cấu cào buồn đây,
Thú vui cuộc sống bên ngoài,
Và tình yêu ngự trên loài đàn ông...