Tình yêu, từ buổi ban mai
Nổi trên mặt đất trôi dài vũng sâu;
Anh, trên cây và trong ao,
Để cho cá rỉa chim ào đến ăn.

Anh trong rừng đang lang thang
Rối ren bởi nhựa dưới hàng vỏ cây,
Máng vào, thời khắc dữ thay,
Chịu thua và sức mạnh nay không còn.

Xa ngoài thiện ác thiệt hơn
Giữ cho ánh sáng tâm hồn lung linh,
Tình yêu động vật ưa nhìn,
Hỡi thần hồn và máu mình hoà nhau...