Đã từng, có sóng gió lên,
Dưới con mắt của thần tinh tú trời,
Chẳng hay vô ích mà thôi,
Em cầu tồn tại trên đời này lâu.

Nay em khao khát bắt đầu
Một cơn buồn ngủ đến sao vĩnh hằng,
Uống say cho chết ngàn lần
Trên miền độc tố lặng thầm trong anh...