Một đêm anh chẳng nói gì,
Với em anh cũng chẳng khi ngó ngàng,
Mắt em chầm chậm lang thang
Trên khuôn mặt của anh mang diễm sầu,

Em xua anh nỗi rầu rầu
Bằng phiên thoả thuận nhiệm màu kỳ khôi
Chỉ toàn phục vụ em thôi;
Từ, cơn mơ, để em vòi vĩnh thêm,
Hết ngày rồi lại qua đêm,
Lạnh lùng, hờ hững lại chen bạo tàn,
Quyết tâm, chẳng chịu đầu hàng,
Mục tiêu em nhắm là thân anh này...