Nếu lời nói thực làm anh bối rối,
Đừng nói ra chi. Mơ. Chẳng lạnh lùng;
Chính em là người nói và hôn anh;
Hãy để em sa vào lòng anh nhé,
Như cơn gió trong rừng ru nhè nhẹ,
Tiếng thì thầm vang, bằng một giọng trầm...