Chưa bao giờ em nghỉ ngơi
Hồn em, điều khiển bởi người xa xăm
Âu lo bám riết theo anh,
Nỗi buồn trĩu nặng hoành hành vai anh.

Em không bỏ khoảnh khắc nào
Dù anh thở, nói thì thào, ngủ mê;
Em như, chiến sĩ não nề,
Muốn ngưng cuộc chiến thân tê rã rời!

- A! Em đôi lúc cần thôi
Bình minh trong giấc dài trôi êm đềm,
Không anh vũ trụ mình em,
Anh chưa sinh hạ để em gặp người!