Chắc anh không tạo cho em,
Nhưng em tin lắm, vì niềm khát khao!
Rằng: không; tim em nói: nào!

Và đôi ta cố không vào thiên thu!