Dài hơi, bất tiện và buồn
Dịu dàng tiết lộ dỗi hờn với anh;
Giọng gằng lên rồi đấu tranh,
Để niềm kiêu hãnh tan tành và đau.

Thật em chẳng biết làm sao
Để em thú nhận tình trao anh giờ;
Sợ cái bóng và ngẩn ngơ
Trước màu mắt đẹp bây giờ của anh.

Tin này mang đến cho anh!
Nói về mọi thứ! Em đành chịu qua;
Giống như một con thiên nga,
Rụt đầu dưới cánh thiết tha trao tình...