Em không thích anh nuông chiều kiểu đó,
Bằng nét chân dung duy chỉ của anh
Cám dỗ, làm phiền, ám ảnh hoành hành
À! quen với những dễ dàng này khác
Thoát ra, khéo léo với loài chim ác,
Để vỗ về nơi yếu điểm của anh!

Ơn của anh thương tổn em cũng đành
Rằng có thể làm em không chung thuỷ...