Hồn em, quyến rũ oán than,
Từ lâu cố để biết rằng thế thôi
Việc anh chạm đến em rồi,
- Đó là ánh mắt gọi mời của anh.

Thông minh trí tuệ trâm anh,
Trái tim ý nghĩa quẩn quanh hiếu kỳ,
Anh mơ, qua mắt nhung huyền,
Thờ ơ đột biến đi liền với em.

- Chưa đâu, đừng có ngạc nhiên
Nếu mà chất lượng này liên miên hoài
Đừng phong kín hồn em đây.

Em không dè dặt,
Bởi nay hiểu rồi!…