Là địa chỉ nhu mì cho học hỏi
Để yêu em thì theo phương cách này,
Vì, tim em được vận chuyển từ đây
Trong nguồn hạnh phúc và anh di động,
Em không còn sống nữa cho em sống,
Và chẳng chết đi bởi cái chết này!